Υποστήριξη Μαθητών από Διαφοροποιημένα Πολιτισμικά Περιβάλλοντα στο Σχολείο-Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρητης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Υποστήριξη Μαθητών από Διαφοροποιημένα Πολιτισμικά Περιβάλλοντα στο Σχολείο-Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», διάρκειας 420 ωρών.

Διάρκεια 420 ώρες

Έναρξη σεμιναρίου: Σεπτέμβριος 2020

Λήξη σεμιναρίου: Μάιος 2021

Εγγραφές έως: 14 Σεπτεμβρίου 2020

  • Το σεμινάριο μοριοδοτείται σε δομές πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με την εκάστοτε προκήρυξη.

  • Το σεμινάριο επιπλέον δύναται να μοριοδοτηθεί σε οποιεσδήποτε μελλοντικές προκηρύξεις προσλήψεων εκπαιδευτικών, οι οποίες απαιτούν την απόδειξη του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου.

  • Το σεμινάριο αποτελεί ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την κατάληψη θέσης σε Δομές Προσφύγων και σε Κέντρα Αιτούντων Άσυλο.

Με το πέρας του σεμιναρίου χορηγείται:

1. Βεβαίωση Παρακολούθησης Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης

2. Συνοδευτικό έντυπο europass με ανάλυση των θεματικών ενοτήτων και του τρόπου υλοποίησης του προγράμματος, αποδίδοντας και τους Ευρωπαϊκούς Βαθμούς ECVET

3. Σε κάθε εκπαιδευόμενο/η δύναται να εκδοθεί συμπληρωματική βεβαίωση αριστείας, με βάση τα κριτήρια αριστείας, προς επιπλέον διαφοροποίηση στην αγορά εργασίας.

4. Παρακολούθηση εντελώς ΔΩΡΕΑΝ μοριοδοτούμενου επιμορφωτικού σεμιναρίου 110 ωρών στην «Οργάνωση και το Σχεδιασμό Διδασκαλίας σε ενήλικους εκπαιδευομένους»

Έναρξη επόμενου κύκλου: Σεπτέμβριος 2020

Αναλυτικές Πληροφορίες Προγράμματος

Γενικά

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει Επιμορφωτικό Σεμινάριο διάρκειας 420 ωρών, σε θέματα που άπτονται της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σε σχέση με την κοινωνική ένταξη ευπαθών και επισφαλών ομάδων και την διευκόλυνση της πρόσβασης κοινωνικών ομάδων από διαφοροποιημένα πολιτιστικά περιβάλλοντα (πρόσφυγες, μετανάστες, παλιννοστούντες, Ρομά, κ.ά.) στο εκπαιδευτικό σύστημα.

 Επιστημονικά Υπεύθυνος, ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αναπλ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Π.Τ.Δ.Ε.

Σε ποιους απευθύνεται
Σύνολο διδακτικών ωρών
Μέθοδος υλοποίησης
Με το πέρας του σεμιναρίου χορηγείται
Διδακτικές ενότητες / διάρκεια
Σκοπός προγράμματος
Εκπαιδευτικοί στόχοι
Αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων
Εκπαιδευτές
Κόστος συμμετοχής
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…